Vår Byrå hittar du numera på Drottninggatan 64 – mitt i centrala Karlshamn (OBS! Besöksadress = Södra Fogdelyckegatan 30.) Verksamheten startade 1999 och vi är sedan dess en fristående, ägarledd revisionsbyrå med stark lokal förankring, men samtidigt har vi även en betydande del av kundkretsen spridd över södra Sverige.

Vi har specialiserat oss på mindre och medelstora företag. Som bekant, är ju 90% av alla svenska företag just mindre eller medelstora och eftersom vi själva har erfarenhet av att vara ett litet företag, så är vi också väl införstådda med dessas behov och förutsättningar. Vi vill gärna tro att våra kunder uppfattar oss som en högst mänsklig revisionsbyrå och vi vet hur din vardag kan se ut.

Vårt företag har den lilla byråns flexibilitet – vi är inte störst, men vi är inte heller minst. Förmodligen är vår verksamhet typiskt svenskt, dvs lagom!

Låt oss bli din naturliga samtalspartner. Tillsammans och i dialog skräddarsyr vi vårt uppdrag.

Läs mer här