Vår verksamhet startades 1999 och vi är sedan dess en fristående ägarledd verksamhet med två inriktningar Revision & Redovisning. Vi har specialiserat oss på mindre och medelstora företag. 90  % av alla svenska företag är mindre eller medelstora. Vi vill gärna tro att våra kunder uppfattar oss som en högst mänsklig revisionsbyrå och vi vet hur din vardag kan se ut.