Den löpande redovisningen utförs av vår samarbetspartner, Bokföringsbyrån i Sverige AB. De är redovisningskonsulter och har lång erfarnehet av redovisning inom alla branscher och olika bolagsformer. 

Vi kan även biträda med att upprätta ett fullständigt årsbokslut och årsredovisning med bokslutsbilagor respektive erforderliga protokoll.