Den löpande redovisningen utförs av vår samarbetspartner Bokföringsbyrån AB. De är redovisningskonsulter och har lång erfarenhet av redovisning inom alla branscher och olika bolagsformer.

Årsbokslut och årsredovisning
Vi kan även biträda med att upprätta ett fullständigt årsbokslut och årsredovisning med bokslutsbilagor respektive erforderliga protokoll.

Klicka här för att ladda ned en checklista med den information vi kan behöva för att göra ditt bokslut.

Här på byrån är vi idel öra.