Tillsammans och i dialog sätter vi samman vilka tjänster som passar just ditt företag. Vi hjälper dig med ett effektivt upplägg, men självklart är det du som kund som detaljstyr vårt samarbete. Allt inom ramen för våra normala rutiner, dvs enligt gällande lagar, förordningar, REKO, god redovisnings- och revisionssed.

Prissättningen för våra tjänster är flexibel. Det vanliga är att vi debiterar ett timpris på s k löpande räkning. På en timme hinner vi mycket i din bokföring. Har du dessutom god ordning och har samlat dina verifikationer och annat räkenskapsmaterial i kronologisk ordning (tidsordning) blir vårt arbete mycket effektivt. Priset för vanlig bokföring är 600 kronor/timme. Tillsammans upprättar vi ett uppdragsavtal som tydligt visar vilka moment i den löpande bokföringen som ni vill göra själva och vilka ni behöver vår hjälp med.

Vi kan även t.ex. erbjuda fastpris eller ett takpris, vilket innebär en trygghet och garanti för dig. Takpriset fungerar så att våra arbetade tider löpande registreras i vårt tidssystem enligt normala rutiner. Ditt pris kan då bli lägre än det avtalade, men aldrig högre. Modellen passar bra när det gäller våra tjänster Årsbokslut och Revision.