Vår personal har ett starkt personligt engagemang i kundernas verksamhet. Genom bl.a. en ökad internationalisering och större konkurrens har det kommit att ställas allt högre krav på dagens företagare. Detta ställer även krav på oss. För att vi t.ex. ska kunna vara säkra på att våra medarbetare är ordentligt uppdaterade med de ständiga förändringar som sker inom branschen, så utbildas självfallet personalen regelbundet.

Följ den ”Blå Linjen” så hittar du oss! Om vi finns på plats? Självklart och alltid! Fast om vi ska vara helt ärliga, så händer det att även vi tar ledigt en och annan klämdag.

?php echo $value->post_title; ?>

Anders Abrahamsson

Auktoriserad redovisningskonsult. Arbetar till största delen med Byråns revisioner. På fritiden driver han en hästgård och är, enligt kollegerna, en ”fena” på lant- och skogsbruk.

?php echo $value->post_title; ?>

Mats Sjöholm

Auktoriserad revisor och ägare av Byrån. Tycker om stillheten i flugfisket och vid soluppgången befinner han sig gärna vid Mörrumsåns pooler och strandkanter. Solnedgångar med båten i den fantastiska skärgården i Hanöbukten underskattar han inte heller. Engagemanget i Mörrum Hockey med barnen står också högt upp på listan.